FROM STORYTELLING TO STORYLIVING

| 23.09.2018

Moderni događaji pružaju iskustva za sva ljudska čula, sa ciljem što efikasnijeg i dubljeg povezivanja pojedinca sa određenim brendom. Upravo je taj koncept "from storytelling to storyliving" kreativni pravac kojim se kreće naša agencija.