Play Close
„TANKA JE LINIJA…“KAMPANJA O BEZBEDNOSTI NA PRUŽNIM PRELAZIMA

Za klijenta Transport Community razvili smo kampanju edukativnog karaktera pod nazivom „Public Awareness Raising Campaign – Safety of Level Crossings“.

Kampanja je imala za cilj podizanje svesti javnosti o (ne)bezbednom prelasku preko pruge, posebno kada su u pitanju različita motorna vozila i pešaci. Kampanjom smo se obraćali najširoj publici, a posebno budućim vozačima i učenicima.

Usluge:

Design & Art Direction

Digital & Content Creation

Video & Photo Production

Industrije:

Government, Business Associations and NGO

Pružni prelazi su jedan od najvećih izazova u bezbednosti na železničkim putevima. Pa ipak, uprkos brojnim upozorenjima, učesnici u saobraćaju i dalje rizikuju i potcenjuju opasnost koju pružni prelazi potencijalno mogu da izazovu.

Naša ideja bila je da kroz snažan, emotivni, pak kreativan pristup dočaramo učesnicima u saobraćaju kakav ishod može da dočeka svakog od nas usled trenutka nepažnje pri prelasku pružnih prelaza.

Osnovni slogan kampanje glasi: „Tanka je linija…“, i on može imati nekoliko direktnih i prenesenih značenja.

„Tanka je linija…“ je ne samo početak narodne izreke o „tankoj liniji između života i smrti“, već se pojam „linije“ ovde može tumačiti i kao sinonim za prugu i puteve, višesmernu komunikaciju, dobro i loše postupanje učesnika u saobraćaju itd.

Takođe, jedan od značajnih elemenata kreativnog rešenja je pruga, odnosno raskršće šina i puteva, kao i EKG linija koja iz krivudave, „životne“, prelazi u ravnu liniju, koja može da implicira i tragični završetak života nepažljivog učesnika u saobraćaju.

Realizacija „Tanka je linija…“ kampanje je obuhvatala komunikacijsku i marketing strategiju, osmišljavanje i produkciju TV spota, edukativne animirane video spotove, kao i štampane flajere.

Projekat je deo globalne inicijative „Globalni plan dekade akcije za bezbednost na putevima 2021-2030“ čiji je cilj da se do 2030. godine raznim aktivnostima podizanja svesti broj nesrećnih slučajeva sa smrtnim ishodom na putevima, umanje za najmanje 50%.

Kampanja „Tanka je linija“ je realizovana na tržištima zemalja Zapadnog Balkana.

WESTERN BALKANS RAIL SUMMIT

Evropska godina železnice, 2021. svečano je obeležena održavanjem Western Balkans Rail Summit-a, 13. septembra u Beogradu.

Glavni cilj ovog susreta bio je da se železnica istakne kao jedan od najsigurnijeg i najodrživijeg vida transporta.

Prvi Western Balkans Rail Summit organizovali smo na inicijativu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, a pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije.

Usluge:

Experience Design & Event Production

Video & Photo Production

Industrije:

Government, Business Associations and NGO

Na samitu su prisustvovale delegacije iz zemalja zapadnog Balkana, kao i šest ministara zapadnog Balkana, koji su diskutovali na temu ulaganja u železnički saobraćaj i reforme politike železnice koje će železnička putovanja ponovo učiniti privlačnim za građane i privredu u regionu.

Prvi železnički samit održan je u formi hibridnog event-a, kao kombinacija live govornika i online uključenja.

Naš zadatak bio je kreiranje kreativnog koncepta događaja, vizuelnog identiteta prvog železničkog samita, kao i realizacija projekta.