X
SRB

ONE BMC - VIZUELNI IDENTITET


MICROSOFT

ONE BMC - VIZUELNI IDENTITET


MICROSOFT

Dizajn vizulenog identiteta regionalnog projekta kompanije Microsoft pod nazivom „One BMC”

Ključni elementi u kreiranju koncepta:
- „One BMC“ predstavlja sinonim za „Billion $ Multi-Country“
- Tri zvedice predstavljaju tri strateška projekta (stuba) koja su u osnovi poslovne transformacije u regionu
- “One BMC” logo nema direktnu vezu sa Microsoft vizulenim identitetom
- Paleta boja: zelena, crna i bela

“TRISTAR” KONCEPT
U kreiranju logotipa korišćeni su principi zatvorenosti, malih površina i sličnosti. Tri zvezde (tri strateška stuba) postavljene su jedna unutar druge, uokvirene u formu novčića. Tipografski deo logotipa ispisan je korporativnim Microsoft fontom "Sagoe Pro" (regular i bold).

Kreativni pristup i profesionalizam preporučili su agenciju M2Communications za kreiranje vizuelnog identiteta regionalnog projekta.

Microsoft

POGLEDAJTE OSTALE PROJEKTE