X
SRB

SAMPLE - VIZUELNI IDENTITET


SRPSKA ASOCIJACIJA MENADŽERA

SAMPLE - VIZUELNI IDENTITET


SRPSKA ASOCIJACIJA MENADŽERA

Dizajn vizuelnog identiteta za Sekciju mladih poslovnih lidera Srpske asocijacije Menadžera.

Pojam SEMPLE predstavlja zvuk kratke dužine preuzet iz jedne melodije, a ponovljen više puta u novom ritmu kreira novu melodiju. Rečju SAMPLE definisan je reprezentativni uzorak i sve je dato kroz jednostavno i jasno tipografsko rešenje. U korenu reči poseduje skraćenicu “SAM” čime se i vizuelno vezuje za svoju matičnu organizaciju.

Kroz logo je uspostavljena direktna veza sa simbolom SAM-a. Kolorit vizuelnog identiteta je u spektru boja matične organizacije, font je prilgođen (osnova Gotham Rounded Bold Italic) a slova su medjusobno isprepletana i transparentna simbolišući snažnu sinergiju pojedinaca unutar organizacije.

U razvoju logotipa vodilo se računa o direktnoj vezi sa matičnom organizacijom SAM i njenim vizuelnim identitetom.

SRPSKA ASOCIJACIJA MENADŽERA

POGLEDAJTE OSTALE PROJEKTE