X

UPUTSTVA ZA KOLAČIĆE

INFORMACIJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

Ovim web-sajtom (u daljem tekstu: „web-sajt”) upravlja kompanija privredno društvo M2C Communication d.o.o. Beograd, matični broj: 20565730, PIB: 106261099, sa sedištem na adresi Bulevar Nikole Tesle br. 46, Novi Beograd (u daljem tekstu: „rukovalac“) a za potrebe pretraživanja web-sajta od strane posetilaca web-sajta (u daljem tekstu: „posetilac" ili „vi").

Kolačići

Šta je „kolačić“?
Kolačići su male tekstualne datoteke koje kreira web-sajt koji ste posetili i koje sadrže podatke. Oni se čuvaju na računaru posetioca kako bi korsiniku obezbedili pristup različitim funkcijama.

Na našem sajtu koristi se i sesijski i nesesijski kolačići.

Sesijski kolačić se privremeno čuva u memoriji računara dok posetilac pregleda web-sajt. Ovaj kolačić se briše kada posetilac zatvori web-pretraživač ili kada prođe određeni vremenski period (što znači da je sesija istekla).

Nesesijski kolačić ostaje na računaru posetioca dok se ne obriše.

Zašto koristimo kolačiće?
Kolačiće koristimo da bismo saznali više o interakciji posetilaca sa našim sadržajem i da bi nam pomogli da poboljšamo doživljaj posetiocima našeg web-sajta.

FUNKCIONALNOST I SADRŽAJ SAJTA

Posetioci koriste funkciju deljenja da bi naše sajtove i sadržaj preporučili na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter. Kolačići čuvaju informacije o tome kako posetioci koriste funkciju deljenja, ali ne na individualnom nivou – kako bi web-sajt mogao da se poboljša. Ako ne prihvatite kolačiće, podaci se ne čuvaju.

Za neke od funkcija na našem web-sajtu koristimo izvore trećih lica, na primer, kada posetite stranicu koja sadrži video-snimke ili veze sa YouTube-om. Ovi video-snimci ili veze (i sav drugi sadržaj preuzet od trećih lica) mogu da sadrže kolačiće trećih lica, pa ćete možda morati da na web-sajtovima tih trećih lica pročitate njihovu politiku o upotrebi kolačića.

WEB-ANALITIKA

Ovaj web-sajt koristi Google Analytics, DoubleClick i Facebook pixel koji koriste kolačiće. Na nivou agregacije, kolačići čuvaju informacije o tome kako posetioci koriste web-sajt, uključujući broj prikazanih stranica, broj poseta, kako bi se web-sajt poboljšao i obezbedio dobro korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite kolačiće, podaci se ne čuvaju.

Kako da odbijem ili obrišem kolačiće? Bez prethodne saglasnosti, nećemo koristiti kolačiće za prikupljanje podataka o posetiocu na osnovu kojih se može utvrditi njegov identitet.

Međutim, možete da odlučite da odbijete ili blokirate kolačiće koje postavljamo ili web-sajtovi bilo kog trećeg lica tako što ćete promeniti podešavanja u svom pretraživaču – više detalja naći ćete u odeljku „Help“ svog pretraživača.


Podaci o ličnosti koji se obrađuju:

- IP adresa uređaja sa kojeg pristupate web-sajtu rukovaoca, podaci o Vašoj upotrebi/ponašanju na web-sajtu rukovaoca, istorija pretrage web-sajta rukovaoca;
- Http zaglavlje sve informacije koje se nalaze http zaglavlju browser-a pretraživača posetioca;
- Pixel-specific Data - Pixel ID i Facebook kolačić;
- Button Click Data – ovo podrazumeva sva polja koja je posetilac web-sajta kliknuo, oznake tih polja i sve web stranice koje je posetilac web sajta posetio klikom na polja.

Svrha obrade:

1. Obezbeđivanje funkcionalnosti web-sajta. Vaši lični podaci nam pomažu da obezbedimo funkcionisanje osnovnih funkcija kao što su navigacija, pristup zaštićenim delovima websajta, brzo pretraživanje web sadržaja ili autentikacija posetilaca. Web-sajt ne može ispravno raditi bez obrade podataka koji su neophodni za ovu svrhu.

2. Čuvanje preferencije posetioca na domenu tokom trajanja sesije. Lični podaci koriste se za povećanje udobnosti posetilaca čuvanjem podataka o vašim postavkama, kao što su jezik, region, rezolucija ekrana, saglasnost za kolačiće i dr.

3. Praćenje saobraćaja na web-sajtu.

4. Statistika i analiza ponašanja posetilaca. Lični podaci se koriste za kreiranje statistike, praćenje i analiziranje ponašanja posetilaca na različitim web-sajtovima. Podaci se mogu koristiti za kreiranje anonimnih izveštaja.

Osnov obrade: pristanak lica čiji se podaci obrađuju.

ROK ČUVANJA I OBRADE PODATAKA

U slučaju obrade podataka o ličnosti u svrhu čuvanja preferenci posetilaca na domenu tokom trajanja sesije, praćenja saobraćanja na web-sajtu, statistike i analize ponašanja posetilaca – rukovalac će prestati sa obradom podataka o ličnosti prestankom potrebe za obradom podataka u gore navedene svrhe, a u svakom slučaju, obrada podataka prestaje povlačenjem pristanka posetioca.

Kategorije korisnika podataka o ličnosti: marketinške agencije, socijalne mreže i pružaoci analitičkih i statističkih usluga.

Moguće je u svakom trenutku opozvati pristanak za obradu podataka, bez ikakvih posledica, klikom na polje „Povuci pristanak“, nakon čega će podaci biti obrisani. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre opoziva pristanka.

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da od rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade podataka o ličnosti koji se na njega odnose, pravo na prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka.

Kao deo ove obrade, neće biti nikakvog automatizovanog donošenja odluke.

X
SRB

Miro Antić: „Experience" je nova snaga marketinga

Intervju za CorD Magazine: Miro Antićpartner i koosnivač, M2Communications

„Interakcija potrošača sa brendom je danas imperativ, jer izaziva pozitivnu, emotivnu vezu koju tradicionalni oblici oglašavanja ne mogu tako lako postići. Brendovi moraju na efikasan način da privuku pažnju i angažuju potrošača/klijenata. Takva efikasnost se upravo postiže experiental marketingom.” ističe za CorD Miro Antić, partner i koosnivač agencije M2Communications.

- Jasno je da experiental marketing postaje sve veća tema, a metodologija koja će biti ključna za njegov dalji razvoj definiše se kao Experience Design. Odlična vest je da su kompanije i brendovi sve hrabriji u pristupu kampanjama i komunikaciji ka potrošačima. Hrabri su da eksperimentišu i menjaju dosadne koncepte utvrđene prevaziđenim standardima. Na primer, novi globalni BMW-ov sajt je danas zapravo on-line lifestyle magazin, definisan atraktivnim sadržajem, dok je link ka modelima automobila na poslednjem mestu u glavnom meniju. Oni ovim pokazuju da na prvo mesto stavljaju interesovanja, emocije i suštinske potrebe čoveka/kupca, a ne sopstveni prozivod, čime stvaraju jedno potpuno novo iskustvo brenda. Takođe, događaj na kome je lansiran model BMW X3 u Beogradu i koji je predstavljao svojevrsno imaginarno osvajanje Marsa, je odličan primer odbacivanja stereotipa u komunikacijskom pristupu u autoindustriji.

Koji su najznačajniji trendovi i šta će definisati “event management” i “experience” marketing u budućnosti.

- Jedan od rastućih trendova je kombinovanje iskustvenog marketinga sa snažnom digitalnom kampanjom. Ključ je stvaranje digitalnog sadržaja koji vredi podeliti i pronalaženje onoga što će privući publiku u cilju postizanja većeg reach-a i maksimizacije marketinškog rezultata. Na našim prostorima klijenti još uvek nisu u potpunosti razumeli potencijal ovakvog pristupa, ali u svetu, kombinovani model postaje standard u organizaciji događaja.

VR (virtual reality) i AR (augmented reality) su uveliko prisutni u marketingu, iako se manifestacija punog potencijala ovih tehnologija tek očekuje. Međutim ono što je zaista uzbudljivo, bar kada je u pitanju event produkcija i experiental marketing, je zapravo mixed reality. Ići u korak sa tehnologijom i integrisati je, jedan je od najvećih izazova, ali ujedno i glavni pokretač dalje transformacije experiental marketinga i event produkcije. Nove tehnologije će doneti viši nivo personalizacije iskustva, veći stepen interakcije, i omogućiti da učesnici događaja ili aktivacije postanu kreatori koji aktivno, u realnom vremenu, menjaju sadržaj, tok, čak i ambijent događaja. Pored tehnologije, jednaku ulogu u razvoju ove oblasti će imati i snažna veza sa umetnošću i kulturnim nasleđem. Stoga je važno reći da, iako tehnološki napredak predstavlja jedan od ključnih faktora civilizacijskog napretka, čovečanstvo treba da bude pažljivo da se u svemu tome ne izgubi snaga duha i suština ljudskog bića.

Gde vidite najveći potencijal za dalji razvoj vašeg poslovanja?

- Planiramo uvođenje inovacija u oblasti experiental marketinga razvojem određenih eksperimentalnih platformi i konceptualnih rešenja. Postavili smo novu strategiju za dalje osvajanje međunarodnog tržišta i uskoro krećemo sa konkretnim aktivnostima. Ukoliko gledamo globalno, najveći potencijal je zapravo u stvaranju nove ekonomije uvođenjem inovativnih proizvoda i usluga. Kreiranjem novih ideja, tehnoloških rešenja i komunikacionih modela, uz odgovorno ponašanje prema prirodi i čoveku i snažnu podršku razvoju kulture, otvoriće se nove mogućnosti za dalji razvoj kako biznisa tako i društva u celini.

 

CorD Magazine, February 2018