X

UPUTSTVA ZA KOLAČIĆE

INFORMACIJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

Ovim web-sajtom (u daljem tekstu: „web-sajt”) upravlja kompanija privredno društvo M2C Communication d.o.o. Beograd, matični broj: 20565730, PIB: 106261099, sa sedištem na adresi Bulevar Nikole Tesle br. 46, Novi Beograd (u daljem tekstu: „rukovalac“) a za potrebe pretraživanja web-sajta od strane posetilaca web-sajta (u daljem tekstu: „posetilac" ili „vi").

Kolačići

Šta je „kolačić“?
Kolačići su male tekstualne datoteke koje kreira web-sajt koji ste posetili i koje sadrže podatke. Oni se čuvaju na računaru posetioca kako bi korsiniku obezbedili pristup različitim funkcijama.

Na našem sajtu koristi se i sesijski i nesesijski kolačići.

Sesijski kolačić se privremeno čuva u memoriji računara dok posetilac pregleda web-sajt. Ovaj kolačić se briše kada posetilac zatvori web-pretraživač ili kada prođe određeni vremenski period (što znači da je sesija istekla).

Nesesijski kolačić ostaje na računaru posetioca dok se ne obriše.

Zašto koristimo kolačiće?
Kolačiće koristimo da bismo saznali više o interakciji posetilaca sa našim sadržajem i da bi nam pomogli da poboljšamo doživljaj posetiocima našeg web-sajta.

FUNKCIONALNOST I SADRŽAJ SAJTA

Posetioci koriste funkciju deljenja da bi naše sajtove i sadržaj preporučili na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter. Kolačići čuvaju informacije o tome kako posetioci koriste funkciju deljenja, ali ne na individualnom nivou – kako bi web-sajt mogao da se poboljša. Ako ne prihvatite kolačiće, podaci se ne čuvaju.

Za neke od funkcija na našem web-sajtu koristimo izvore trećih lica, na primer, kada posetite stranicu koja sadrži video-snimke ili veze sa YouTube-om. Ovi video-snimci ili veze (i sav drugi sadržaj preuzet od trećih lica) mogu da sadrže kolačiće trećih lica, pa ćete možda morati da na web-sajtovima tih trećih lica pročitate njihovu politiku o upotrebi kolačića.

WEB-ANALITIKA

Ovaj web-sajt koristi Google Analytics, DoubleClick i Facebook pixel koji koriste kolačiće. Na nivou agregacije, kolačići čuvaju informacije o tome kako posetioci koriste web-sajt, uključujući broj prikazanih stranica, broj poseta, kako bi se web-sajt poboljšao i obezbedio dobro korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite kolačiće, podaci se ne čuvaju.

Kako da odbijem ili obrišem kolačiće? Bez prethodne saglasnosti, nećemo koristiti kolačiće za prikupljanje podataka o posetiocu na osnovu kojih se može utvrditi njegov identitet.

Međutim, možete da odlučite da odbijete ili blokirate kolačiće koje postavljamo ili web-sajtovi bilo kog trećeg lica tako što ćete promeniti podešavanja u svom pretraživaču – više detalja naći ćete u odeljku „Help“ svog pretraživača.


Podaci o ličnosti koji se obrađuju:

- IP adresa uređaja sa kojeg pristupate web-sajtu rukovaoca, podaci o Vašoj upotrebi/ponašanju na web-sajtu rukovaoca, istorija pretrage web-sajta rukovaoca;
- Http zaglavlje sve informacije koje se nalaze http zaglavlju browser-a pretraživača posetioca;
- Pixel-specific Data - Pixel ID i Facebook kolačić;
- Button Click Data – ovo podrazumeva sva polja koja je posetilac web-sajta kliknuo, oznake tih polja i sve web stranice koje je posetilac web sajta posetio klikom na polja.

Svrha obrade:

1. Obezbeđivanje funkcionalnosti web-sajta. Vaši lični podaci nam pomažu da obezbedimo funkcionisanje osnovnih funkcija kao što su navigacija, pristup zaštićenim delovima websajta, brzo pretraživanje web sadržaja ili autentikacija posetilaca. Web-sajt ne može ispravno raditi bez obrade podataka koji su neophodni za ovu svrhu.

2. Čuvanje preferencije posetioca na domenu tokom trajanja sesije. Lični podaci koriste se za povećanje udobnosti posetilaca čuvanjem podataka o vašim postavkama, kao što su jezik, region, rezolucija ekrana, saglasnost za kolačiće i dr.

3. Praćenje saobraćaja na web-sajtu.

4. Statistika i analiza ponašanja posetilaca. Lični podaci se koriste za kreiranje statistike, praćenje i analiziranje ponašanja posetilaca na različitim web-sajtovima. Podaci se mogu koristiti za kreiranje anonimnih izveštaja.

Osnov obrade: pristanak lica čiji se podaci obrađuju.

ROK ČUVANJA I OBRADE PODATAKA

U slučaju obrade podataka o ličnosti u svrhu čuvanja preferenci posetilaca na domenu tokom trajanja sesije, praćenja saobraćanja na web-sajtu, statistike i analize ponašanja posetilaca – rukovalac će prestati sa obradom podataka o ličnosti prestankom potrebe za obradom podataka u gore navedene svrhe, a u svakom slučaju, obrada podataka prestaje povlačenjem pristanka posetioca.

Kategorije korisnika podataka o ličnosti: marketinške agencije, socijalne mreže i pružaoci analitičkih i statističkih usluga.

Moguće je u svakom trenutku opozvati pristanak za obradu podataka, bez ikakvih posledica, klikom na polje „Povuci pristanak“, nakon čega će podaci biti obrisani. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre opoziva pristanka.

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da od rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade podataka o ličnosti koji se na njega odnose, pravo na prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka.

Kao deo ove obrade, neće biti nikakvog automatizovanog donošenja odluke.

X
SRB

"Experience" kao jedan od ključnih elemenata marketing komunikacija

Intervju za CorD Magazine: Miro Antić, partner i koosnivač, M2Communications

Biti prisutan, uspostaviti direktan kontakt i razviti emociju su postale ključne stvari u svetu u kome je skoro sve “on-line”, instant i virtuelno. Tehnologija u mnogo čemu pomaže, ali zaboravljamo da se u “on-line” svetu individualni potrošač izoluje. Potrebno je ostvariti direktnu vezu i  pružiti nešto više – emocionalno, opipljivo, stvarno. Budućnost u sferi modernih komunikacija je u pre u kreiranju relevantnog iskustva nego isporuci sadržaja. Stvaranje autentičnog doživljaja kroz ambijent, sadržaj, interakciju i emocije, imaće ključnu ulogu u izgradnji odnosa kompanija/brend – klijent/potrošač, a neposredno iskustvo je ono što će vršiti najveći uticaj na odluke potrošača i njihovu lojalnost.

“Brand experience” postaje jedan od ključnih elemenata marketinga. Istraživanja pokazuju da neposredna iskustva imaju dugotrajniji uticaj na odnos ciljane javnosti prema brendu, kompaniji ili pojedincu. Shodno ovome, jedan od najvećih trendova u 2017., a koji će diktirati kompanije sa snažnom vizijom, je svakako alociranje marketing budžeta u “event” i “experience” oblast komunikacija.

Jedan od značajnijih komunikacionih kanala u kreiranju “brand experience”-a je svakako “event”. Kako održati korak sa trendovima i promenama u "event" industriji?

“Event” industrija je jedna od najdimaničnijih i najbrže rastućih u svetu. Ulaganja u “event” rastu iz godine u godinu, a u poslednjih 5 godina “procvetalo” je tzv. “event” preduzetništvo. Interesantno je npr. da u USA “meetings and event” industrija doprinosi više u ukupnom GDP-u nego avio transport ili filmska industrija.

Globalna produkcijska rešenja su sve impresivnija, a mala tržišta nemaju mogućnost da pariraju onome što se dešava na svetskoj sceni. Međutim, u kreativnom i organizacijskom smislu nije nemoguće dostići svetske standarde. Na globalnom planu, inovacije i brzina tehnološkog razovoja su na pragu da nas dovedu u situaciju da sve što idejno osmislimo možemo realizovati i u praksi. Iz dana u dan organizuju se događaji koji pomeraju granice kako u konceptualnom, tako i tehnološkom smislu. Veoma je uzbuljivo, biti deo ove industrije i pratiti kako će se cela priča razvijati u naredih pet ili dest godina. Naš cilj je da u tom procesu ne budemo samo puki posmatrači, već aktivni učesnici i oni koji doprinose napretku.

“Event” produkcija je stalni izazov, a suočavanje sa osnovnim ograničenjima u realizaciji određene ideje i sprovođenju koncepta je sastavni deo posla. U regionu je zaista drugačije nego na globalnom planu jer postoje broje limitacije i to ne samo u vidu budžeta ili tehnoloških i kadrovskih kapaciteta specijalizovanih kompanija koje su prisutne na tržištu, već i u spremnosti naručioca posla da planiraju dovoljno unapred, njihovim očekivanjima, donošenju pravovremenih odluka, razumevanju procesa i sl. Potrebno je kontinurano raditi na sebi, biti motivisan, pratiti trendove, ali ujedno i voleti ovaj posao kako bi se ideje pretočile u inovativna rešnja na nivou svetskih standarda kvaliteta.

Danas se agencije susreću sa sve većim izazovima, a lestvica očekivanja od strane klijenata se podiže iz dana u dan. Na koje načine Vaša agencija odgovara na izazove savremenog tržišnog okruženja?

Naše strategije i konkretna rešenja bazirana su na miksu tzv. 4E: experience, engagement, exclusivity, emotion, koje u kombinaciji sa autentičnim i naprednim kreativnim rešenjima daju odlične rezultate. Uvek gledamo dalje od onoga šta nam je zadatak i trudimo se da napravmo tzv. “extra mile”. Izuzetno smo posvećeni detaljima, a u okviru svakog pojedinačnog projekta pokušavamo da integrišemo što više komunikacijskih kanala: event, video, društvene mreže, digitalna rešenja, čak i kada se to ne traži od nas.

Kako vidite svoju agenciju i poslovanje u budućnosti? 

Orjentišemo se smo ka globalnom tržištu, dok je dalji rast jedan od primarnih ciljeva. U 2016. smo ostvarili rast od skoro 30% . Napredujemo i uvodimo inovacije uz nove saradnike i kroz realizaciju projekata kako u Srbiji i regionu, tako i u inostranstvu. Početak ove godine obeležilo je potpisivanje ugovora sa klijentom iz Singapura, a započinjemo i saradnju sa nekoliko kompanija iz Rusije.

 

CorD Magazine, February 2017