X

UPUTSTVA ZA KOLAČIĆE

INFORMACIJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

Ovim web-sajtom (u daljem tekstu: „web-sajt”) upravlja kompanija privredno društvo M2C Communication d.o.o. Beograd, matični broj: 20565730, PIB: 106261099, sa sedištem na adresi Bulevar Nikole Tesle br. 46, Novi Beograd (u daljem tekstu: „rukovalac“) a za potrebe pretraživanja web-sajta od strane posetilaca web-sajta (u daljem tekstu: „posetilac" ili „vi").

Kolačići

Šta je „kolačić“?
Kolačići su male tekstualne datoteke koje kreira web-sajt koji ste posetili i koje sadrže podatke. Oni se čuvaju na računaru posetioca kako bi korsiniku obezbedili pristup različitim funkcijama.

Na našem sajtu koristi se i sesijski i nesesijski kolačići.

Sesijski kolačić se privremeno čuva u memoriji računara dok posetilac pregleda web-sajt. Ovaj kolačić se briše kada posetilac zatvori web-pretraživač ili kada prođe određeni vremenski period (što znači da je sesija istekla).

Nesesijski kolačić ostaje na računaru posetioca dok se ne obriše.

Zašto koristimo kolačiće?
Kolačiće koristimo da bismo saznali više o interakciji posetilaca sa našim sadržajem i da bi nam pomogli da poboljšamo doživljaj posetiocima našeg web-sajta.

FUNKCIONALNOST I SADRŽAJ SAJTA

Posetioci koriste funkciju deljenja da bi naše sajtove i sadržaj preporučili na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter. Kolačići čuvaju informacije o tome kako posetioci koriste funkciju deljenja, ali ne na individualnom nivou – kako bi web-sajt mogao da se poboljša. Ako ne prihvatite kolačiće, podaci se ne čuvaju.

Za neke od funkcija na našem web-sajtu koristimo izvore trećih lica, na primer, kada posetite stranicu koja sadrži video-snimke ili veze sa YouTube-om. Ovi video-snimci ili veze (i sav drugi sadržaj preuzet od trećih lica) mogu da sadrže kolačiće trećih lica, pa ćete možda morati da na web-sajtovima tih trećih lica pročitate njihovu politiku o upotrebi kolačića.

WEB-ANALITIKA

Ovaj web-sajt koristi Google Analytics, DoubleClick i Facebook pixel koji koriste kolačiće. Na nivou agregacije, kolačići čuvaju informacije o tome kako posetioci koriste web-sajt, uključujući broj prikazanih stranica, broj poseta, kako bi se web-sajt poboljšao i obezbedio dobro korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite kolačiće, podaci se ne čuvaju.

Kako da odbijem ili obrišem kolačiće? Bez prethodne saglasnosti, nećemo koristiti kolačiće za prikupljanje podataka o posetiocu na osnovu kojih se može utvrditi njegov identitet.

Međutim, možete da odlučite da odbijete ili blokirate kolačiće koje postavljamo ili web-sajtovi bilo kog trećeg lica tako što ćete promeniti podešavanja u svom pretraživaču – više detalja naći ćete u odeljku „Help“ svog pretraživača.


Podaci o ličnosti koji se obrađuju:

- IP adresa uređaja sa kojeg pristupate web-sajtu rukovaoca, podaci o Vašoj upotrebi/ponašanju na web-sajtu rukovaoca, istorija pretrage web-sajta rukovaoca;
- Http zaglavlje sve informacije koje se nalaze http zaglavlju browser-a pretraživača posetioca;
- Pixel-specific Data - Pixel ID i Facebook kolačić;
- Button Click Data – ovo podrazumeva sva polja koja je posetilac web-sajta kliknuo, oznake tih polja i sve web stranice koje je posetilac web sajta posetio klikom na polja.

Svrha obrade:

1. Obezbeđivanje funkcionalnosti web-sajta. Vaši lični podaci nam pomažu da obezbedimo funkcionisanje osnovnih funkcija kao što su navigacija, pristup zaštićenim delovima websajta, brzo pretraživanje web sadržaja ili autentikacija posetilaca. Web-sajt ne može ispravno raditi bez obrade podataka koji su neophodni za ovu svrhu.

2. Čuvanje preferencije posetioca na domenu tokom trajanja sesije. Lični podaci koriste se za povećanje udobnosti posetilaca čuvanjem podataka o vašim postavkama, kao što su jezik, region, rezolucija ekrana, saglasnost za kolačiće i dr.

3. Praćenje saobraćaja na web-sajtu.

4. Statistika i analiza ponašanja posetilaca. Lični podaci se koriste za kreiranje statistike, praćenje i analiziranje ponašanja posetilaca na različitim web-sajtovima. Podaci se mogu koristiti za kreiranje anonimnih izveštaja.

Osnov obrade: pristanak lica čiji se podaci obrađuju.

ROK ČUVANJA I OBRADE PODATAKA

U slučaju obrade podataka o ličnosti u svrhu čuvanja preferenci posetilaca na domenu tokom trajanja sesije, praćenja saobraćanja na web-sajtu, statistike i analize ponašanja posetilaca – rukovalac će prestati sa obradom podataka o ličnosti prestankom potrebe za obradom podataka u gore navedene svrhe, a u svakom slučaju, obrada podataka prestaje povlačenjem pristanka posetioca.

Kategorije korisnika podataka o ličnosti: marketinške agencije, socijalne mreže i pružaoci analitičkih i statističkih usluga.

Moguće je u svakom trenutku opozvati pristanak za obradu podataka, bez ikakvih posledica, klikom na polje „Povuci pristanak“, nakon čega će podaci biti obrisani. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre opoziva pristanka.

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da od rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade podataka o ličnosti koji se na njega odnose, pravo na prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka.

Kao deo ove obrade, neće biti nikakvog automatizovanog donošenja odluke.

X
SRB

"Novi izazovi - nova tržišta" Miro Antić za CorD magazin

Miro Antic, partner i koosnivač, M2Communications

Novi izazovi – nova tržišta

Potrošači su ti koji sve brže obrađuju informacije i donose odluke, a naša industrija je ta koja treba da na originalan način stvori most između, brenda, proizvoda ili usluge i konzumenata. U tom pogledu domaće tržište je bar deceniju iza pojedinih zemalja u okruženju, kaže Miro Antic, partner i koosnivač agencije M2Communications.

 

  1. Kako predviđate poslovnu klimu za funkcionisanje agencija u 2016?

 

Reklamne agencije su prethodnih godina bile suočene sa velikim izazovima poslovanja. Stalni trend među klijentima je: više, brže i bolje za manje uloženih sredstava i resursa. Parola “najjači opstaju” je primorala agencije da podignu svoje standarde, promene način razmišljanja i nauče da se nose sa mnogim teškoćama. Nezahvalno je prognozirati da li će biti osetnih pomaka na bolje u 2016. Neophodno je da poslovna klima u našoj zemlji uznapreduje i da Srbija postepeno popravlja svoju konkurentnost na globalnom tržištu. Kako stvari stoje, agencije moraju same kreirati nova tržišta i potencijal za dalji razvoj komunikacijskih usluga. Najsmeliji će se i najbrže okrenuti globalom tržištu, potpuno integrisanom pristupu i strateškom upravljanju talentima.

 

  1. Da li u Srbiji postoji odgovarajuća infrastruktura, koja bi agencijama omogućila primenu svetskih trendova i standarda, a time i efikasnije servisiranje potreba oglašivača?

 

Ovo je doba instant komunikacije i velikog šuma koji proizilazi iz nepreglednih talasa informacija koji nas zapljuskuju iz sekunda u sekund. Potrošači su ti koji sve brže obrađuju informacije i donose odluke, a kako bi ta odluka bila najbolja, nije dovoljan samo impuls, potreban je i određeni vid iskustva (doživljaja) odnosno interakcije između, brenda, proizvoda ili usluge i konzumenata. Ono što naša industrija može da pruži na najbolji način, upravo jesu modeli za kreiranje doživljaja, odnosno iskustava i njihovu razmenu. Iz perspektive jedne kreativne i “event” agencije, domaće tržište je bar deceniju iza pojedinih zemalja u okruženju, dok je svako poređenje sa velikim i vodećima, skoro nezamislivo. Problem nije samo u tehnološkim i infrastrukturnim kapacitetima ili budžetima, već i u percepciji ili nepotpunom razumevanju određenih oblasti tržišnih komunikacija, onih subjekata u ovom procesu koji su neretko donosioci odluka. Zahtevi klijenata su veliki, a nivo razvoja komunikacijskih usluga mora imati adekvatan rast u cilju pružanja, efikasnijih, inovativnih i originalnih rešenja. Da bi se taj rast obezbedio, potrebno je da kompanije jasnije sagledaju sopstvene potencijale na tržištu u relaciji sa značajem uloge marketinške industrije u društvu i ekonomiji jedne zemlje. Samim tim, neophodna su i veća ulaganja.

 

  1. U čemu se vaše aktivnosti razlikuju od konkurentskih i izdvajaju vas na tržištu?

 

Specifičan “coolness” faktor, kao deo kompanijske kulture, je nešto što klijenti i partneri prepoznaju i zbog čega vole da budu uključeni u našu priču koja je sačinjena od mašte, ideja i dobrog “vibe”-a. Negujemo prijateljski odnos sa klijentima i karakterističan pristup poslu. Stvaralačka snaga, umetnički senzibilitet, stav da nešto što deluje izvan granica izvodljivosti ne treba svesti na razumnu meru već pomeriti granice, kao i posvećenost detaljima, su neke od ključnih karakteristika u radu naših timova. Konstantno gledamo unapred i plasiramo efikasna rešenja na jedinstven način, pa se tako možemo pohvaliti i bogatim portfoliom i priznanjima u svetu komunikacija. Za nas je značajno da smo i na drugim tržištima prepoznati kao “high-end” agencija, kojoj originalnosti i kvalitet predstavlja unique selling proposition. Visokim nivoom kvaliteta poslovanja, oblikujemo trendove i transformišemo ideje u komunikacijske projekte koji inspirišu i pokreću na akciju.

 

CorD Magazin, februar 2016.