Play Close

„Experience“ kao jedan od ključnih elemenata marketing komunikacija

08.02.2017

Intervju za CorD Magazine: Miro Antićpartner i koosnivač, M2Communications

Biti prisutan, uspostaviti direktan kontakt i razviti emociju su postale ključne stvari u svetu u kome je skoro sve “on-line”, instant i virtuelno. Tehnologija u mnogo čemu pomaže, ali zaboravljamo da se u “on-line” svetu individualni potrošač izoluje. Potrebno je ostvariti direktnu vezu i  pružiti nešto više – emocionalno, opipljivo, stvarno. Budućnost u sferi modernih komunikacija je u pre u kreiranju relevantnog iskustva nego isporuci sadržaja. Stvaranje autentičnog doživljaja kroz ambijent, sadržaj, interakciju i emocije, imaće ključnu ulogu u izgradnji odnosa kompanija/brend – klijent/potrošač, a neposredno iskustvo je ono što će vršiti najveći uticaj na odluke potrošača i njihovu lojalnost.

 

“Brand experience” postaje jedan od ključnih elemenata marketinga. Istraživanja pokazuju da neposredna iskustva imaju dugotrajniji uticaj na odnos ciljane javnosti prema brendu, kompaniji ili pojedincu. Shodno ovome, jedan od najvećih trendova u 2017., a koji će diktirati kompanije sa snažnom vizijom, je svakako alociranje marketing budžeta u “event” i “experience” oblast komunikacija.

 

 

Jedan od značajnijih komunikacionih kanala u kreiranju “brand experience”-a je svakako “event”. Kako održati korak sa trendovima i promenama u „event“ industriji?

“Event” industrija je jedna od najdimaničnijih i najbrže rastućih u svetu. Ulaganja u “event” rastu iz godine u godinu, a u poslednjih 5 godina “procvetalo” je tzv. “event” preduzetništvo. Interesantno je npr. da u USA “meetings and event” industrija doprinosi više u ukupnom GDP-u nego avio transport ili filmska industrija.

 

Globalna produkcijska rešenja su sve impresivnija, a mala tržišta nemaju mogućnost da pariraju onome što se dešava na svetskoj sceni. Međutim, u kreativnom i organizacijskom smislu nije nemoguće dostići svetske standarde. Na globalnom planu, inovacije i brzina tehnološkog razovoja su na pragu da nas dovedu u situaciju da sve što idejno osmislimo možemo realizovati i u praksi. Iz dana u dan organizuju se događaji koji pomeraju granice kako u konceptualnom, tako i tehnološkom smislu. Veoma je uzbuljivo, biti deo ove industrije i pratiti kako će se cela priča razvijati u naredih pet ili dest godina. Naš cilj je da u tom procesu ne budemo samo puki posmatrači, već aktivni učesnici i oni koji doprinose napretku.

 

“Event” produkcija je stalni izazov, a suočavanje sa osnovnim ograničenjima u realizaciji određene ideje i sprovođenju koncepta je sastavni deo posla. U regionu je zaista drugačije nego na globalnom planu jer postoje broje limitacije i to ne samo u vidu budžeta ili tehnoloških i kadrovskih kapaciteta specijalizovanih kompanija koje su prisutne na tržištu, već i u spremnosti naručioca posla da planiraju dovoljno unapred, njihovim očekivanjima, donošenju pravovremenih odluka, razumevanju procesa i sl. Potrebno je kontinurano raditi na sebi, biti motivisan, pratiti trendove, ali ujedno i voleti ovaj posao kako bi se ideje pretočile u inovativna rešnja na nivou svetskih standarda kvaliteta.

 

Danas se agencije susreću sa sve većim izazovima, a lestvica očekivanja od strane klijenata se podiže iz dana u dan. Na koje načine Vaša agencija odgovara na izazove savremenog tržišnog okruženja?

 

Naše strategije i konkretna rešenja bazirana su na miksu tzv. 4E: experience, engagement, exclusivity, emotion, koje u kombinaciji sa autentičnim i naprednim kreativnim rešenjima daju odlične rezultate. Uvek gledamo dalje od onoga šta nam je zadatak i trudimo se da napravmo tzv. “extra mile”. Izuzetno smo posvećeni detaljima, a u okviru svakog pojedinačnog projekta pokušavamo da integrišemo što više komunikacijskih kanala: event, video, društvene mreže, digitalna rešenja, čak i kada se to ne traži od nas.

 

Kako vidite svoju agenciju i poslovanje u budućnosti?

Orjentišemo se smo ka globalnom tržištu, dok je dalji rast jedan od primarnih ciljeva. U 2016. smo ostvarili rast od skoro 30% . Napredujemo i uvodimo inovacije uz nove saradnike i kroz realizaciju projekata kako u Srbiji i regionu, tako i u inostranstvu. Početak ove godine obeležilo je potpisivanje ugovora sa klijentom iz Singapura, a započinjemo i saradnju sa nekoliko kompanija iz Rusije.

 

CorD Magazine, February 2017

Agencija M2C postala partner Microsoft-a na globalnom projektu za Office 365

Microsoft Singapur izabrao je agenciju M2Communications za partnera u koprodukciji Office 365 videa namenjenih Telenoru.

Button arrow
Read More

Dva bronzana priznanja za M2Communications na Danu UEPS-a 2016

Bronzana priznanja UEPS-a osvojena za „Laboratoriju ludog naučnika“ i događaj „Sa Jaffom u Rio“.

Button arrow
Read More

M2Communications partner Dana UEPS-a 2016

Agencija M2Communications pružilia kreativnu i organizacionu podršku Danu UEPS-a 2016.

Button arrow
Read More