X

UPUTSTVA ZA KOLAČIĆE

INFORMACIJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

Ovim web-sajtom (u daljem tekstu: „web-sajt”) upravlja kompanija privredno društvo M2C Communication d.o.o. Beograd, matični broj: 20565730, PIB: 106261099, sa sedištem na adresi Bulevar Nikole Tesle br. 46, Novi Beograd (u daljem tekstu: „rukovalac“) a za potrebe pretraživanja web-sajta od strane posetilaca web-sajta (u daljem tekstu: „posetilac" ili „vi").

Kolačići

Šta je „kolačić“?
Kolačići su male tekstualne datoteke koje kreira web-sajt koji ste posetili i koje sadrže podatke. Oni se čuvaju na računaru posetioca kako bi korsiniku obezbedili pristup različitim funkcijama.

Na našem sajtu koristi se i sesijski i nesesijski kolačići.

Sesijski kolačić se privremeno čuva u memoriji računara dok posetilac pregleda web-sajt. Ovaj kolačić se briše kada posetilac zatvori web-pretraživač ili kada prođe određeni vremenski period (što znači da je sesija istekla).

Nesesijski kolačić ostaje na računaru posetioca dok se ne obriše.

Zašto koristimo kolačiće?
Kolačiće koristimo da bismo saznali više o interakciji posetilaca sa našim sadržajem i da bi nam pomogli da poboljšamo doživljaj posetiocima našeg web-sajta.

FUNKCIONALNOST I SADRŽAJ SAJTA

Posetioci koriste funkciju deljenja da bi naše sajtove i sadržaj preporučili na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter. Kolačići čuvaju informacije o tome kako posetioci koriste funkciju deljenja, ali ne na individualnom nivou – kako bi web-sajt mogao da se poboljša. Ako ne prihvatite kolačiće, podaci se ne čuvaju.

Za neke od funkcija na našem web-sajtu koristimo izvore trećih lica, na primer, kada posetite stranicu koja sadrži video-snimke ili veze sa YouTube-om. Ovi video-snimci ili veze (i sav drugi sadržaj preuzet od trećih lica) mogu da sadrže kolačiće trećih lica, pa ćete možda morati da na web-sajtovima tih trećih lica pročitate njihovu politiku o upotrebi kolačića.

WEB-ANALITIKA

Ovaj web-sajt koristi Google Analytics, DoubleClick i Facebook pixel koji koriste kolačiće. Na nivou agregacije, kolačići čuvaju informacije o tome kako posetioci koriste web-sajt, uključujući broj prikazanih stranica, broj poseta, kako bi se web-sajt poboljšao i obezbedio dobro korisničko iskustvo. Ako ne prihvatite kolačiće, podaci se ne čuvaju.

Kako da odbijem ili obrišem kolačiće? Bez prethodne saglasnosti, nećemo koristiti kolačiće za prikupljanje podataka o posetiocu na osnovu kojih se može utvrditi njegov identitet.

Međutim, možete da odlučite da odbijete ili blokirate kolačiće koje postavljamo ili web-sajtovi bilo kog trećeg lica tako što ćete promeniti podešavanja u svom pretraživaču – više detalja naći ćete u odeljku „Help“ svog pretraživača.


Podaci o ličnosti koji se obrađuju:

- IP adresa uređaja sa kojeg pristupate web-sajtu rukovaoca, podaci o Vašoj upotrebi/ponašanju na web-sajtu rukovaoca, istorija pretrage web-sajta rukovaoca;
- Http zaglavlje sve informacije koje se nalaze http zaglavlju browser-a pretraživača posetioca;
- Pixel-specific Data - Pixel ID i Facebook kolačić;
- Button Click Data – ovo podrazumeva sva polja koja je posetilac web-sajta kliknuo, oznake tih polja i sve web stranice koje je posetilac web sajta posetio klikom na polja.

Svrha obrade:

1. Obezbeđivanje funkcionalnosti web-sajta. Vaši lični podaci nam pomažu da obezbedimo funkcionisanje osnovnih funkcija kao što su navigacija, pristup zaštićenim delovima websajta, brzo pretraživanje web sadržaja ili autentikacija posetilaca. Web-sajt ne može ispravno raditi bez obrade podataka koji su neophodni za ovu svrhu.

2. Čuvanje preferencije posetioca na domenu tokom trajanja sesije. Lični podaci koriste se za povećanje udobnosti posetilaca čuvanjem podataka o vašim postavkama, kao što su jezik, region, rezolucija ekrana, saglasnost za kolačiće i dr.

3. Praćenje saobraćaja na web-sajtu.

4. Statistika i analiza ponašanja posetilaca. Lični podaci se koriste za kreiranje statistike, praćenje i analiziranje ponašanja posetilaca na različitim web-sajtovima. Podaci se mogu koristiti za kreiranje anonimnih izveštaja.

Osnov obrade: pristanak lica čiji se podaci obrađuju.

ROK ČUVANJA I OBRADE PODATAKA

U slučaju obrade podataka o ličnosti u svrhu čuvanja preferenci posetilaca na domenu tokom trajanja sesije, praćenja saobraćanja na web-sajtu, statistike i analize ponašanja posetilaca – rukovalac će prestati sa obradom podataka o ličnosti prestankom potrebe za obradom podataka u gore navedene svrhe, a u svakom slučaju, obrada podataka prestaje povlačenjem pristanka posetioca.

Kategorije korisnika podataka o ličnosti: marketinške agencije, socijalne mreže i pružaoci analitičkih i statističkih usluga.

Moguće je u svakom trenutku opozvati pristanak za obradu podataka, bez ikakvih posledica, klikom na polje „Povuci pristanak“, nakon čega će podaci biti obrisani. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre opoziva pristanka.

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da od rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade podataka o ličnosti koji se na njega odnose, pravo na prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka.

Kao deo ove obrade, neće biti nikakvog automatizovanog donošenja odluke.

X
SRB

Nova divizija M2C agencije - Digital X: Nova generacija digitalnog iskustva

U novom kontekstu u kome se trenutno nalazimo ubrzano su se desile neke promene na koje experience marketing mora dati adekvatan odgovor. Promene se tiču sve većeg oslanjanja na digitalne platforme prilikom kreiranja pozitivnog iskustva korisnika i građenja privrženosti. 

Naša misija je da u novim okolnostima, sa jedne strane obogatimo realno iskustvo i dopremo do što šire publike, a sa druge da unapredimo digitalno iskustvo poboljšavanjem interakcije i veće angažovanosti ciljne publike na digitalnim platformama. Takođe, cilj nam je da svojim klijentima ponudimo bolje razumevanje njihovih potrošača/korisnika, kako bi poslovanje učinili efikasnijim, ojačali lojalnost i došli do boljih poslovnih rezultata.

Usluge sektora Digital X zasnivaju se na korišćenju punog potencijala nauke, tehnologije i kreativnosti u cilju dizajniranja digitalnih iskustava korisnika. U okviru sektora Digital X razvili smo usluge kreiranja hibridnih virtuelnih događaja, interaktivnih videa, VR rešenja, mapiranja consumer journey-a i dizajniranja platformi zasnovanih na prediktivnim modelima. Sve naše usluge u svojoj osnovi su customer-centric, što bi značilo da smo okrenuti kreiranju pozitivnog iskustva korisnika, kako bi se ostvarila kompetitivna prednost i ROI.

Hibridni virtuelni događaj ima niz prednosti, od povezivanja većeg broja ljudi, preko smanjivanja troškova, do pouzdane metrike uspešnosti i posećenosti. U posebno kreiranom ambijentu učesnici se podstiču na interakciju, komunikaciju što doprinosi većoj angažovanosti. Produkcija hibridnog virtualnog događaja postavlja nove standardne u organizaciji događaja i experiential marketinga i podrazumeva transformaciju događaja u live show streaming platformu po uzoru na televizijski prenos.

Tim sektora Digital X bavi se i razvijanjem posebnog video formata - interaktivnog videa. U svetu interaktivni videi već imaju svoju primenu naročito u okviru digitalnog marketinga i online kupovine (e-commerce).

Interaktivni video je format interaktivnog sadržaja koji omogućava korisniku da vodi i kreira priču po svom izboru. Svakako da jedan ovakav video ostavlja mnogo jači utisak na korisnika, pa se samim tim i poruka brenda koju želimo da prenesemo duže pamti.

Druga grupa usluga u okviru našeg novog sektora Digital X je mapiranje consumer journey-a i dizajniranje predikativnih modela. Njihov krajnji rezultat je dizajniranje aplikacija i platformi za obradu velikih baza podataka i optimizaciju kanala komunikacije u skladu sa potrebama korisnika. Prediktivno modeliranje i mapiranje consumer journey-a je moćan set usluga koje predviđaju put i ishod određenih akcija korisnika, garantujući pouzdano i održivo poslovanje.

Proces  kreiranja prediktivnih modela i mapiranje consumer journey-a čini nekoliko koraka - dizajniranje, efikasnost, harmonizacija. Dizajniranje je u stvari mapiranje consumer journey-a, koje podrazumeva sistematizaciju podatka o korisniku kreiranje mape iskustva i dizajniranje iskustva korisnika na ključnim mestima. Efikasnost, odnosno mapiranje poslovnih procesa podrazumeva upoznavanje sa poslovanjem, identifikovanje i modelovanje ključnih procesa i kreiranje standardizovanih operativnih procedura.Poslednji korak je harmonizacija ili sistematizacija podataka koja podrazumeva nekoliko faza. Data input – sakupljanje i integracija podataka sa različitih izvora uz pomoć mikro servisa. Data modeling – optimizovanje prediktivnih algoritama i procesuiranje podataka. Data output, odnosno konstantno unapređivanje customer experiencea-a uz praćenje rezultata.

Nezavisno koji biznis je u pitanju, odlučili smo se da pomognemo i podržimo naše klijente u nastupajućoj promeni paradigme kreiranja korisničkog iskustva i doprinesemo da poruke prenesu do svoje ciljne publike u svakom trenutku.