Play Close

VIZUELNI IDENTITET ČETVRTE KINA – CIEZ MINISTARSKE KONFERENCIJE

VLADA REPUBLIKE SRBIJE - KABINET MINISTRA ZA INOVACIJE

Usluge:

Creative & Communications

Industrije:

Government, Business Associations and NGO

Logotip je dizajniran ekskluzivno za četvrtu ministarsku konferenciju o saradnji u inovacijama koja je održana u Beogradu 2019. godine.

U osnovi logo je predstavljen kao sfera sa čije istočne strane je prikazana Kina kroz njene nacionalne boje crvenu i žutu, a na zapadu je kreirana digitalna mreža od 17 evropskih država čije su ekonomije međusobno povezane.

Logotip je inspirisan programom Belt & Road koji predstavlja stratešku inicijativu Narodne Republike Kine.

Logo četvrte Kina – CIEZ ministarske konferencije je kreiran u saradnji sa Kabinetom ministra za inovacije Republike Srbije i Ministarstvom inovacija NR Kine.

M2Communications

NUFARM & NUSEED INNOVATION DAYS

NUFARM & NUSEED

„AORTA NIJE SAMO NA SRCU“

UDRUŽENJE KARDIOVASKULARNIH HIRURGA SRBIJE

A1 KINOTEKA „TAJVANSKA KANASTA“

A1 SRBIJA