Play Close
KAKO IZGLEDA PROCES RADA U KREATIVNOJ AGENCIJI

Agencija M2Communications je spcijalizovana za experiential marketing i event produkciju. Sarađujemo sa velikim brojem klijenata iz različitih industrija. Svaka aktivnost ili projekat na kome radimo je specifičan i zahteva dva odvojena procesa: kreativno stvaranje i implementaciju. Prvi od ta dva, koji rezultira u jedinstvenom rešenju, podrazumeva tri faze: fazu otkrivanja, kreiranja (ideja) i konceptualizaciju.

 

U fazi otkrivanja proučavamo brend ili kompaniju, upoznajemo se sa okruženjem, rezultatima, konkurencijom, pozicijom na tržištu i dosadašnjim aktivnostima. S obzirom na to da uglavnom radimo sa internacionalnim kompanijama i brendovima, često istražujemo zemlje iz kojih potiču, njihovu istoriju, kulturu, umetnost, običaje, aktuelnosti… Trudimo se da sa klijentima zajednički definišemo očekivanja i razmenimo iskustva, u cilju uspostavljanja potpunog razumevanja zadatka koji je pred nama. To je neophodno za dobru startnu poziciju i omogućava partnerski rad tokom celog procesa. Stoga nam je jako važno da ovu fazu iskoristimo i da klijentu jasno predočimo sve mogućnosti i šta mogu dobiti kao finalni proizvod.

 

Za nas pak, definisanje zadatka je tek početak ove faze, jer onda sledi potraga za raznim zanimljivim ili manje poznatim informacijama čija je svrha da nas odvedu do autentičnih rešenja. Jedan od primera je organizacija događaja u Porto Montenegru na temu Venecijanskog karnevala. Istraživali smo istorijat karnevala, uticaj Komedije del arte, kao i tipove i simboliku karnevalskih maski kako bismo kreirali što jasniji uvid u jedan od najživopisnijih i najprepozantljivijih događaja u svetu. Saznanja koja smo stekli predstavljala su osnov za razvoj kreativnog koncepta.

 

 

Druga faza je generisanje ideja. Neretko, ideja nastaje kao rezultat nekog prethodnog saznanja, analize svega što nas okružuje, životnih iskustava, razgovora sa ljudima koje upoznajemo, našeg doživljaja umetnosti ili trendova. Inspiraciju za ideje rađa radoznalost, učenje i ukratko, istraživanje svih oblasti života budući da kreativni „mozak“ svugde može da nadje okidač. Možemo reći da ovu fazu živimo svaki dan, jer bez obzira na konkretne projekte, svakodnevno smo posvećeni stvaranju i kreativnom razmišljanju.

 

Virtual Reality Testing

 

U fazi konceptualizacije skup ideja do kojih smo došli razvijamo i svodimo na izvodljiva rešenja. To je i glavni izazov, jer vođeni inspiracijom često kreiramo vrlo zanimljive koncepte koje je onda neophodno staviti u okvir definisan realnim mogućnostima. Tako dolazimo do finalnog proizvoda koji nije samo idejni, nego je apsolutno izvodljiv. U našem radu između ta dva pojma ne sme da postoji razlika, i to je ono što klijenti izuzetno cene.

 

 

Proces implementacije (planiranje, produkcija i realizacija) je operativniji i funkcioniše u trouglu pouzdanih partnera, efikasnog  tima  i poštovanja rokova.

Dobro planiranje je jedan od ključnih preduslova za besprekornu realizaciju. Od pripreme budžeta, preko identifikovanja i izbora dobavljača, plana produkcije, preko izrade, scenarija i tehničkih košuljica, do detaljne razrade zadataka svakog člana tima tokom faza produkcije i izvršne relaziacije.

Produkcija je usko vezana za rad sa partnerima i dobavljačima. Ovo je faza koja obuhvata izradu i pripremu svih elemenata (fizičkih, intelektualnih, grafičkih…) koji su sastavni deo jednog događaja ili nekog drugog projekta. Kontrola rada, rokova i kvaliteta je ključna u ovoj fazi, a sam projekat neretko prolazi kroz određene modifikacije koncepta ili redizajn pojedinih elemenata.

 

 

Faza realizacije podrazumeva samu egzekuciju događaja ili aktivacije. Ovo je najuzbudljivija, ali ujedno najodgovornija i najstresnija faza. Više različitih timova učestvuje u realizaciji. Od kreativaca i organizacije, preko tehničkih ekipa zaduženih za scenu, rasvetu, zvuk, video, specijalne efekte…, pa sve do keteringa, logistike, performera i umetnika. Glavnu reč tokom realizacije vode kreativni direktor i režiser ili glavni izvršni producent događaja. Pored njih, koordinaciju realizacije vrše producenti i ispicijenti. U fazi realizacije najvažnije je pravoremeno i prezicno izvođenje, a komunikacija i međusobno razumevanje vođa timova je presudna. Iako u teoriji stoji da kod realizacije nema prostora za improvizaciju, u realnosti su stvari nešto drugačije, jer se dešavaju nepredviđene situacije. U takvim situacijama neophodno je da vođe projekta reaguju na vreme i na pravi način, a neretko i da improvizuju. Oni najiskusniji su sposobni da improvizacju pretvore u neočekivani wow efekat.

S obzirom na kompleksnost projekata i brojne izazove sa kojima se susreću, članovi tima u kreativnoj event agenciji su često all round igrači. Ljudi koji uspešno pokrivaju kreativni, komunikacijiski i produkcjiski aspekt ove uzbudljive i lepe struke.