Play Close

Nova divizija M2C agencije – Digital X: Nova generacija digitalnog iskustva

08.05.2020.
m2c | Nova divizija M2C agencije - Digital X: Nova generacija digitalnog iskustva

U novom kontekstu u kome se trenutno nalazimo ubrzano su se desile neke promene na koje experience marketing mora dati adekvatan odgovor. Promene se tiču sve većeg oslanjanja na digitalne platforme prilikom kreiranja pozitivnog iskustva korisnika i građenja privrženosti.

 

Naša misija je da u novim okolnostima, sa jedne strane obogatimo realno iskustvo i dopremo do što šire publike, a sa druge da unapredimo digitalno iskustvo poboljšavanjem interakcije i veće angažovanosti ciljne publike na digitalnim platformama. Takođe, cilj nam je da svojim klijentima ponudimo bolje razumevanje njihovih potrošača/korisnika, kako bi poslovanje učinili efikasnijim, ojačali lojalnost i došli do boljih poslovnih rezultata.

 

 

Usluge sektora Digital X zasnivaju se na korišćenju punog potencijala nauke, tehnologije i kreativnosti u cilju dizajniranja digitalnih iskustava korisnika. U okviru sektora Digital X razvili smo usluge kreiranja hibridnih virtuelnih događaja, interaktivnih videa, VR rešenja, mapiranja consumer journey-a i dizajniranja platformi zasnovanih na prediktivnim modelima. Sve naše usluge u svojoj osnovi su customer-centric, što bi značilo da smo okrenuti kreiranju pozitivnog iskustva korisnika, kako bi se ostvarila kompetitivna prednost i ROI.

 

Hibridni virtuelni događaj ima niz prednosti, od povezivanja većeg broja ljudi, preko smanjivanja troškova, do pouzdane metrike uspešnosti i posećenosti. U posebno kreiranom ambijentu učesnici se podstiču na interakciju, komunikaciju što doprinosi većoj angažovanosti. Produkcija hibridnog virtualnog događaja postavlja nove standardne u organizaciji događaja i experiential marketinga i podrazumeva transformaciju događaja u live show streaming platformu po uzoru na televizijski prenos.

 

Tim sektora Digital X bavi se i razvijanjem posebnog video formata – interaktivnog videa. U svetu interaktivni videi već imaju svoju primenu naročito u okviru digitalnog marketinga i online kupovine (e-commerce).

 

Interaktivni video je format interaktivnog sadržaja koji omogućava korisniku da vodi i kreira priču po svom izboru. Svakako da jedan ovakav video ostavlja mnogo jači utisak na korisnika, pa se samim tim i poruka brenda koju želimo da prenesemo duže pamti.

 

Druga grupa usluga u okviru našeg novog sektora Digital X je mapiranje consumer journey-a i dizajniranje predikativnih modela. Njihov krajnji rezultat je dizajniranje aplikacija i platformi za obradu velikih baza podataka i optimizaciju kanala komunikacije u skladu sa potrebama korisnika. Prediktivno modeliranje i mapiranje consumer journey-a je moćan set usluga koje predviđaju put i ishod određenih akcija korisnika, garantujući pouzdano i održivo poslovanje.

 

Proces  kreiranja prediktivnih modela i mapiranje consumer journey-a čini nekoliko koraka

– dizajniranjeefikasnostharmonizacija. Dizajniranje je u stvari mapiranje consumer journey-a, koje podrazumeva sistematizaciju podatka o korisniku kreiranje mape iskustva i dizajniranje iskustva korisnika na ključnim mestima. Efikasnost, odnosno mapiranje poslovnih procesa podrazumeva upoznavanje sa poslovanjem, identifikovanje i modelovanje ključnih procesa i kreiranje standardizovanih operativnih procedura.Poslednji korak je harmonizacija ili sistematizacija podataka koja podrazumeva nekoliko faza. Data input – sakupljanje i integracija podataka sa različitih izvora uz pomoć mikro servisa. Data modeling – optimizovanje prediktivnih algoritama i procesuiranje podataka. Data output, odnosno konstantno unapređivanje customer experiencea-a uz praćenje rezultata.

 

Nezavisno koji biznis je u pitanju, odlučili smo se da pomognemo i podržimo naše klijente u nastupajućoj promeni paradigme kreiranja korisničkog iskustva i doprinesemo da poruke prenesu do svoje ciljne publike u svakom trenutku.

Online konferencija Sport posle Korone

O budućnosti sportskog sistema Srbije (saveza, klubova, organizatora događaja, medija i sponzora) govoriće međusektorski tim profesionalaca.

Button arrow
Pročitaj Više

Agencija M2Communications pokrenula razvojnu akademiju

Razvojna akademija agencije M2Communications startovala u januaru 2020.

Button arrow
Pročitaj Više

OSMA DODELA NAGRADA NAJPRESTIŽNIJEG BIZNIS DOGAĐAJA U ZEMLJI SAM GALA 2019

Srpska asocijacija menadžera, osmi put zaredom dodelila je ’’SAM godišnje nagrade’’ uspešnim menadžerima, privrednicima i kompanijama koji se svojim radom zalažu za unapređenje profesionalizma, etike, liderstva i ukupnog kvaliteta života.

Button arrow
Pročitaj Više