Play Close

PARALELNA STVARNOST – SUROVA REALNOST

ASTRA

Projekat „Paralelna stvarnost – surova realnost“ za nevladinu organizaciju Astra, sproveden je u cilju podizanja svesti o trgovini ljudima.

Problem trgovine ljudima deluje kao paralelna stvarnost, kao da je nevidljiv i da se dešava daleko od nas, međutim to je problem u kom ovakve pojave deluju neprimetno, dok je realnost drugačija i još surovija. To je naša surova realnost.

Kampanja ukazuje na tri najzastupljenija vida trgovine ljudima: seksualnu eksploataciju, eksploataciju dece i radnu eksploataciju. „Creative device“ kampanje su predstavljali imaginarni lanci. Imaginarni lanac snažno simbolizuje sve ono čime trgovac ljudima vezuje svoju žrtvu: ucenom, prisilom, kaznom, pretnjom, strahom, a što na prvi pogled nije vidljivo. Kampanja nastoji da te lance učini vidljivijim i uči nas da ih lakše prepoznamo.

Usluge:

Design & Art Direction

Digital & Content Creation

Top 10

Video & Photo Production

Industrije:

Government, Business Associations and NGO

Sprovedena je integrisana kampanja na sledećim kanalima komunikacije: TVC, OOH, digitalna kampanja na društvenim mrežama i PR.

Postignuti rezultati:

1. Mediji:
• 12 TV gostovanja
• 106 objava na web-u i social media kanalima
• 32 objave u print izdanjima

2. Društvene mreže:
• Total reach 645.000 korisnika
• Total view 201.500 pregleda
• Total engagement 22.200 reakcija

Kampanja „Paralelna stvarnost-Surova realnost“ je pokrenula snažne reakcije javnosti. Broj poziva call centru putem SOS telefona se uvećao za 120% u odnosu na isti period prethodne godine.

Pobednički projekat na Disrupt nagradnom konkursu u kategoriji Agencije i Mediji – Komunikacija.

NUFARM & NUSEED INNOVATION DAYS

NUFARM & NUSEED

„AORTA NIJE SAMO NA SRCU“

UDRUŽENJE KARDIOVASKULARNIH HIRURGA SRBIJE

A1 KINOTEKA „TAJVANSKA KANASTA“

A1 SRBIJA