Play Close

BELGRADE VENTURE FORUM 2016

SERBIAN VENTURE NETWORK

Usluge:

Event Design & Production

Video Production

Industrije:

Government, Business Associations and NGO

Novi izgled Belgrade Venture Forum-a u 2016.

M2Communications je pružila kreativnu i produkcijsku podršku organizaciji SEVEN u realizaciji BgVF 2016. Set-up petog međunarodnog foruma inovacija i investicija, kreiran je u vidu instalacije sačinjene od kocki veselih boja sa spektrom inspirativnih poruka.

Agencija je, tradicionalno, bila angažovana i za produkciju zvaničnog videa događaja.

„In the city of future, in the capital of fun, innovations are booming!“

Serbian Venture Network

NUFARM & NUSEED INNOVATION DAYS

NUFARM & NUSEED

„AORTA NIJE SAMO NA SRCU“

UDRUŽENJE KARDIOVASKULARNIH HIRURGA SRBIJE

A1 KINOTEKA „TAJVANSKA KANASTA“

A1 SRBIJA