Play Close
m2c | SERBIA DIGITAL WEEK

SERBIA DIGITAL WEEK

REPUBLIKA SRBIJA

Nagrađivani projekat kreiranja vizuelnog identiteta za inicijativu Serbia Digital Week.

Usluge:

Design & Art Direction

Industrije:

Government, Business Associations and NGO

Serbia Digital Week je inicijativa koja promiviše digitalizaciju Republike Srbije. Naš zadatak je bio kreiranje savremenog vizuelnog identiteta koji jasno komunicira viziju i osnovnu poruku inicijative.

Inspiracija za izradu simbola proistekla je iz kontura Srbije na geografskoj mapi kao i digitalizacija iste. Njen oblik je stilizovan i kao takav predstavlja digitalnu mapu Srbije prikazanu kroz pixel-e.

Dodatkom boja simbol poprima dodatnu dimenziju. Kolorni profil baziran je na bojama zastave Republike Srbije.

Srebrno priznanje UEPS-a 2019. u kategoriji kreiranja vizuelnog identiteta.

UEPS

NUFARM & NUSEED INNOVATION DAYS

NUFARM & NUSEED

„AORTA NIJE SAMO NA SRCU“

UDRUŽENJE KARDIOVASKULARNIH HIRURGA SRBIJE

A1 KINOTEKA „TAJVANSKA KANASTA“

A1 SRBIJA